Hotline: 0906 692 510 - 0974012877

Dịch vụ

Bộ luật an toàn lao dộng

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động.

Xem tiếp...

Khái niệm chung về bảo hộ lao động

I- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động
1- Khái niệm
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động.

Xem tiếp...

Tìm hiểu về qui định ký kết hợp đồng lao động.

1/ Về vấn đề ký kết hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động năm 1994, Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Xem tiếp...

Thị trường sản xuất quần áo bảo hộ lao động

Quần áo bảo hộ lao động trong nước là một thị trường vô cùng quan trọng và có tiềm năng lớn. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngành dệt may thế giới gặp nhiều thách thức, Việc đầu tư vào sản xuất vải và quần áo đồng phục & bảo hộ lao động mở ra một hướng triển vọng cho ngành dệt may Việt Nam nhằm chiếm lĩnh thị trường trong nước đồng thời vươn ra thị trường quốc tế.

Xem tiếp...