Hotline: 0906 692 510 - 0974012877

Kính bảo hộ lao động rất cần thiết trong quá trình sản xuất, bảo vệ đôi mức trước sự anh hưởng của môi trường bên ngoài. Với đa dạng sản phẩm mẫu mã và thương hiệu để khách hàng chọn kính bảo hộ phù hợp với môi trường làm việc.

Kính bảo hộ

Kính bảo hộ - SBH8849

Giá liên hệ: 0906 692 510
Xem chi tiết