Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH7408
Giá liên hệ: 0906 692 510

Cọc giao thông vuông phản quang A GT56A

- Kích thước:  Đáy 38,3 X 38,3 cm.
- Cao 75,8cm
- Trọng lượng: 3,65 kg

Sử dụng để làm rao chắn, cảnh báo  nguy hiểm, cầm đi.

Cọc giao thông vuông phản quang A GT56A

Cọc giao thông vuông phản quang A GT56A - SBH7408

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.