Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH6763
Giá liên hệ: 0906 692 510

Đèn Cảnh báo giao thông dùng pin
Sử dụng: Dùng Pin đại
Xuất xứ: Viêt Nam
Công dụng: đèn sáng chóp nháy cảnh báo giao thông dùng nơi có nguy hiểm, hoặc công trình đang thi công

 

Đèn Cảnh báo giao thông dùng pin

Đèn Cảnh báo giao thông dùng pin - SBH6763

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.