Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH9590
Giá liên hệ: 0906 692 510

Cọc giao thông nhỏ Phan Quang GT52

Chật liệu: HDPE
Kích thước: đáy 31,8 X 31,8 cm, Chiều cao 63,5cm
Trọng lượng: 1,85kg

Cọc giao thông nhỏ Phan Quang GT52

Cọc giao thông nhỏ Phan Quang GT52 - SBH9590

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.