Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH3764
Giá liên hệ: 0906 692 510

Áo ghile phản quang là một trong những loại đồng phục bảo hộ giúp cho công nhân nỗi bậc để nhận biết công nhân lúc làm việc. Đặt biệt là vào ban đêm giúp phát quang để tranh tai nạn không cần thiết. Với nhiều màu sắc, với màu cam và xanh dương có sẵn hàng, còn đối với những màu sắc khác hay đặt số lượng nhiều thì chúng tôi sẽ gia công đáp ứng trong thời gian nhanh nhất

Áo ghile phản quang lưới

Áo ghile phản quang lưới - SBH3764

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.