Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH5037
Giá liên hệ: 0906 692 510

Lưới dù màu trắng 4mmx10cm
Chất liệu : Dù Tổng hợp
KL: đặt theo yêu cầu
kích thước mắt lưới: 10cm-12cm
Chất liệu: dù tổng hợp
Trạng thái: Dày 4 mm căn, dùn dày 6mm
Đơn vị tính: m2
Khả năng chiệu nắng mưa: > 3 năm
Sử dụng: chống vật rơi độ cao

Lưới an toàn 4 ly căn

Lưới an toàn 4 ly căn - SBH5037

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.