Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH3368
Giá liên hệ: 0906 692 510

Khẩu trang lưới thang hoạt tính móc qua gáy
+ Quy cách: Khẩu trang lưới, có miếng thang hoạt tính lọc khí, vai mọc qua tai, Đóng trong hộp.
+ Miếng thang hoạt tính có thể thay  thế được
+ Máu xanh, 
+ Sản xuất: Việt Nam

Khẩu trang lưới thang hoạt tính móc qua tai

Khẩu trang lưới thang hoạt tính móc qua tai - SBH3368

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.