Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH3268
Giá liên hệ: 0906 692 510

Găng tay cao su tư nhiên độ co giãn đàn hồi tốt, độ dài tới khuỷa tay.

Sản phẩm dùng cho chế biến thực phẩm, phòng sạch, thủy sản,...

 

Găng tay cao su hiệu bông sen

Găng tay cao su hiệu bông sen - SBH3268

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.