Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH7659
Giá liên hệ: 0906 692 510

Chật liệu: HDPE
Kích thươc: đáy 31,8 X 31,8 cm, Chiều cao 63,5cm
Trọng lượng: 1,85kg
Loại:  GT51 phản quang, GT52 phản quang, GT53 dạ quang, GT53A dạ quang

 

Cọc giao thông nhỏ

Cọc giao thông nhỏ - SBH7659

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.