Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH1236
Giá liên hệ: 0906 692 510

Nón vải trùm đầu có canh nón cứ, vải phối lưới phủ ngan vai

dung cho moi trường phòng sách, chế biến

Nón vải trùm đầu ngan vai

Nón vải trùm đầu ngan vai - SBH1236

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.