Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH7970
Giá liên hệ: 0906 692 510

Yếm màng PVC-030 chống thấm nước 
Độ dày: vừa
Màu sắc: Trắng
Kích Thước: 63x110cm
SX: Viêt Nam

Yếm màng PVC-030 - Chống thấm nước

Yếm màng PVC-030 - Chống thấm nước - SBH7970

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.