Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH9782
Giá liên hệ: 0906 692 510

- Tạp dề cầu tạo 3 lớp: External film barrier  layer, Nonwoven inner layer, Core hight
- Thương hiệu: Microgard
- Cấp độ bảo vệ gồm 6 loại.

+ Type 3-B chống chất lỏng văng bắn mạnh
+ Type 4-B chống chất lỏng dạng phun trực tiếp.
+ Type 5-B sử dụng trong môi trường bụi dạng thể rắn.
+ EN 14126 Chống các tác nhân lây nhiễm
+ EN 1073-2 Chống ô nhiễm bụi phóng xạ.
+ EN 1149-5 Chống tĩnh điện.

Tạp dề chống hóa chất Microchem 4000 Model 212

Tạp dề chống hóa chất Microchem 4000 Model 212 - SBH9782

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.