Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH9782
Giá liên hệ: 0906 692 510

- Tạp dề gồm 3 lớp: External film barrier  layer, Nonwoven inner layer, Core hight
Thương hiệu: Microgard

Tạp dề chống hóa chất Microchem 4000 Model 212

Tạp dề chống hóa chất Microchem 4000 Model 212 - SBH9782

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.