Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH6589
Giá liên hệ: 0906 692 510

Nón con sâu trùm đầu dùng một lần
Quy cách 1 bịch 50 cái, 1 cái trong một bịch nhỏ.
Nón không dệt đã qua tuyệt trùng.

Nón không dệt tuyệt trùng dùng một lần

Nón không dệt tuyệt trùng dùng một lần - SBH6589

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.