Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH2543
Giá liên hệ: 0906 692 510

Áo ghi lê kỹ thuật có sẵn

+ Áo gồm bốn túi hợp nhỏ, một túi dắt viết trước ngực áo , bao gồm phản quang 3M màu xám trước ngực và sau lưng áo.

Áo ghi lê kỹ thuật phản quang xanh chối có sẵn

Áo ghi lê kỹ thuật phản quang xanh chối có sẵn - SBH2543

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.