Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH8190
Giá liên hệ: 0906 692 510

- Mặt nạ lọc độc 1 lọc D (MM Đài Loan) 618 D1

- Sản phẩm bảo gồm Mặt nạ lọc độc 1 lọc D  và fin lọc đọc FIN D

Hướng dẫn Sử dụng: Việc sử dụng mặt nạ bảo hộ tùy thuộc môi trường ô nhiễm nhiều hay ý sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng dài hay ngắn của phin lọc độc.
Để nhận biết khi nào cần thay thế thì việc sử dụng mặt nạ mà vẫn thấy mùi bên ngoài môi trường thì chúng ta bắt đầu thay phi lọc mới, để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Mặt nạ lọc độc D 1 phin

Mặt nạ lọc độc D 1 phin - SBH8190

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.