Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH2499
Giá liên hệ: 0906 692 510

Phin lọc độc Fin lọc B lọc môi trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, vi khuẩn, nhiều bụi, Sử dụng trong môi trường phun sơn, môi trường độc hại , có nồng độ metan, gas, khí hữu cơ

Fin lọc D

Fin lọc D - SBH2499

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.