Hotline: 0906 692 510 - 0974012877


Mã sản phẩm: SBH7659
Giá liên hệ: 0906 692 510

Chật liệu: HDPE
Chiều cao: 75cm
Bán kính: 7cm
Trọng lượng: 450g

Sử dụng trong môi trường giao thông chia làn đường, ngăn cách di động.

 

 

Cọc giao thông chia làn đường GT -75

Cọc giao thông chia làn đường GT -75 - SBH7659

Số lượng: Đặt số lượng càng lớn giá càng tốt.